Hotel Lavina Jahorina

 

.

Vanredno stanje u Kostajnici: Dobra i stoku skloniti na sigurno!

Vanredno stanje u Kostajnici: Dobra i stoku skloniti na sigurno!

U Kostajnici je noćas proglašeno vanredno stanje, jer je vodostaj rijeke Une prešao kritičnu granicu od 450 centimetara, a građani su upozoreni da materijalna dobra i stoku sklone na sigurno, rekao je portparol opštine Aleksandar Pašić.

 

Prema njegovim riječima, vodostaj rijeke Une u Kostajnici i dalje raste i prema mjerenjima u 8.00 časova iznosi 455 centimetara, što je za jedan centimetar više u odnosu na vodostaj u 7.00 časova.

 

“U Ulici Ranka Šipke ugroženo je 11 stambenih objekata, svi su odbranjeni u toku noći, ali su pomoćni objekti polavljeni. Angažovali smo ljudstvo, mehanizaciju i pumpe za ispumpavanje vode, a u punjenju vreća pomagali su i volonteri”, naveo je Pašić.

On je rekao da je u toku jučerašnjeg dana raspoređeno 1.500 vreća sa pijeskom oko kuća u ovom dijelu grada, a sinoć je iz Republičke uprave Civilne zaštite dopremljeno još 1.500 vreća, kojima su noćas branjeni najugroženiji stambeni objekti.

 

Pašić je dodao da su rječice Tavija i Bubnjarica u koritima i da se Strigova, koja je zaplavila jedan stambeni objekat u selu Mrakodol, povukla.

 

Magistralni put Kostajnica-Kozarska Dubica još je u funkciji, ali se saobraćaj odvija otežano.

 

Zbog stalnog porasta vodostaja očekuje se da će ova saobraćajnica uskoro biti zatvorena. Snabdijevanje električnom energijom i vodom je uredno, a škole i sve javne ustanove i preduzeća rade.

 

Srna