Hotel Lavina Jahorina

 

.

Predat Tužilaštvu zbog pokušaja ubistva sjekirom

Predat Tužilaštvu zbog pokušaja ubistva sjekirom

Tridesetpetogodišnji Banjalučanin, Saša Kerlec, koji je osumnjičen da je juče ispred roštiljnice, u mjestu Dragočaj, pokušao ubiti tridesetčetvorogodišnjaka, predat je Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka. Terete ga da je muškarca udario sjekirom u glavu.

 

Nakon što ga ispita tužilac, donijeće odluku o eventualnom zahtjevu za određivanje pritvora.

Podsjećamo, po­vri­jeđeni mla­dić odmah je pre­ve­zen u Uni­ver­zi­tet­ski kli­nički cen­tar Re­pu­bli­ke Srpske, oda­kle su sa­op­šti­li da je pa­ci­jent smje­šten u Kli­ni­ku za anes­te­zi­ju i in­ten­zi­vno li­ječenje, te da su sve da­lje pro­gno­ze ne­iz­vje­sne.

 

Mje­šta­ni Dra­gočaja is­pričali su juče za "Ne­za­vi­sne" da se na­pad odi­grao na­kon obračuna u ko­jem su učes­tvo­va­la ta dva mu­škar­ca.

 

Nezavisne novine