Hotel Lavina Jahorina

 

.

Meron o Karadžićevom zahtjevu: Sačekati odluku Apelacionog vijeća

Meron o Karadžićevom zahtjevu: Sačekati odluku Apelacionog vijeća

Predsjednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu /MMKS/ Teodor Meron zatražio je od sudije Žan-Kloda Antonetija da sačeka odluku Apelacionog vijeća u vezi sa zahtjevom nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića o diskvalifikaciji sudija iz procesa povezanog sa njegovom žalbom.

 

On je u saopštenju napisao da je u interesu pravde i pravosudne izvjesnosti da se Apelacionom vijeću omogući da riješi pitanje nadležnosti, prije nego što sudija Žan-Klod Antoneti donese odluku o zahtjevu.

Meron je zatražio da se zahtjev proslijedi sudijama Džozefu Čiondu Masančeu, Liju Mutogi, Bartonu Holu, Seon Ki Parku i Benu Emersonu.

 

Karadžić je u drugom zahtjevu zatražio diskvalifikaciju sudija Teodora Merona i Vilijama Sekulea iz procesa povezanog sa njegovom žalbom.

 

U zahtjevu se navodi da ove sudije ne mogu učestvovati u razmatranju Karadžićeve žalbe jer su ranije učestvovale u donošenju presuda koje su povezane sa Karadžićevom žalbom i da zato ne mogu biti nepristrasne.

 

Karadžić navodi da ne zahtijeva pokretanje žalbenog postupka ispočetka, nego da nove sudije razmotre žalbu i odgovore, kao i da im se da mogućnost da zatraže preispitivanje bilo kakvih odluka.

 

Srna