Hotel Lavina Jahorina

 

.

ON TREBA DA BUDE SVETAC? Tajna dokumenta otkrivaju mračnu prošlost nadbiskupa Stepinca

ON TREBA DA BUDE SVETAC? Tajna dokumenta otkrivaju mračnu prošlost nadbiskupa Stepinca

Alojzija Stepinca, nadbiskupa zagrebačkog u doba NDH, Vatikan bi da proglasi svecem. „Blic“ otkriva dokumenta koja dokazuju Stepinčevu mržnju prema Jevrejima i vezu sa vrhom ustaške države.

Stepinac je trenutno u statusu blaženog, samo korak do proglašenja za sveca. Ime Alojzija Stepinca našlo se i u središtu pažnje zvaničnog Beograda i Zagreba. 

Nedavna izjava Aleksandra Vulina, na pomenu srpskim žrtvama u Jadovnu, da je Stepinac bio vrhovni vikar ustaške vojske koja je činila ove zločine stavila ga je na listu nepoželjnih osoba u Hrvatskoj. 

Simon Vizental, najpoznatiji lovac na ratne zločince, u svojoj kancelariji u Beču, u Salcdorgase 6. Zaista, ko? Ko, ako ne mi koji još to možemo. I kad, ako ne sad?

U svom posedu imam kopiju Stepinčevog pisma, koje on u svojstvu nadbiskupa zagrebačkog 29. novembra 1939. godine šalje banu Banovine Hrvatske dr Ivanu Šubašiću.

Tu je i kopija dokumenta američke tajne službe OSS (prethodnice CIA), koji se nalazi u Nacionalnom arhivu u Vašingtonu (u kutiji 29, sa registarskim brojem 226 i brojem signature 183). O njemu ćemo u idućem „Blicu nedelje“.

Ta dva dokumenta diskredituju Stepinca kao osobu pogodnu za - sveca!

Vatikanska komisija ima u posedu sve Stepinčve lične stvari i predmete, pa pretpostavljam i kopije ovih dokumenata. Ukoliko bi se, ipak, oglušili i o ovakve dokaze - što se inače često dešavalo Vatikanu - ne samo da će oskrnaviti sve žrtve ustaškog pogroma nego će Stepinca staviti u ravan humanista kakvi su bili Sv. Franja Asiški i Padre Pio.

Stepinčevo pismo Subašiću

„Gospodine bane!
Mislim da mi je dužnost da vas informiram o stvari g. Jove Magovca, koji je maknut s položaja povjerenika u Koprivnici. Bio je jučer kod mene i gorko se potužio kako je moralno i materijalno ni kriv ni dužan stradao. Moralno, jer je maknut za volju ljudi, koji su skroz-naskroz levičarski nastrojeni, kako on i ogromni dio pučanstva misli, i to maknut nakon savjesnog i poštenog rada, a zamijenjen Židovom Hiršlom koji je odgovarao disciplinski radi komunizma i kako on misli radi seksualnih ispada protiv učenica. G. Magovac veli da o tom možete zatražiti službeni izvještaj, da vidite točno što je na stvari. Tužio se da je i materijalno teško pogođen, jer je za volju povjereništva napustio privatnu službu a sada ostao bez jedne i druge i upao sa suprugom u teško materijalno stanje.

Slobodan sam da vam priložim i izrezak jednog odličnog funkcionera HSS iz onih krajeva da vidite kako misli 95% pučanstva.

Ja se, naglašujem, neću miješati u stvar, niti tvrdim da je sve onako kako mi prikazuju, nego vam g. bane dostavljam radi videant consules. Jedno sigurno stoji a to je da su komunisti odlučno digli glavu i misle da je došlo vrijeme da i Banovini Hrvatskoj i svakom građanskom poretku zarinu nož u leđa. Molim vas g. bane da ovo smatrate samo kao povjerljivu privatnu informaciju.

Sa odličnim poštovanjem.

Zagreb, 29. 11. 1939, Alojzije Stepinac, nadbiskup zagrebački

Zašto je, dakle, važno ovo pismo Stepinca banu Šubašiću? Važno je jer on denuncira poverenika u Koprivnici, Hiršla kao Židova i komunistu! I jer svedoči kako Stepinac vidi komešanje u hrvatskom društvu, kroz stav funkcionera Hrvatske seljačke stranke upućuje bana da vidi kako misli 95 odsto pučanstva.

Sedamnaest meseci kasnije, samo četiri dana nakon mučkog bombardovanja Beograda, Pavelić je proglasio NDH. I odmah su doneti zakoni o zaštiti i čistoti hrvatske krvi, pre svega od nepoćudnih elemenata, Židova, Srba i Roma.

Stepinac je bio u pravu i za HSS: ta stranka je otvoreno podržala Pavelića i NDH.

Otkud pismo?

Pismo Stepinca upućeno banu Šubašiću dobio sam 1987. godine, kada sam već bio u intenzivnoj saradnji sa pokojnim predsednikom Raselovog suda Vladimirom Dedijerom. Dok smo ručali u njegovom stanu na Kopitarevoj gradini pitao sam ga odakle mu ovo Stepinčevo pismo.

- U vreme kada sam bio prvi posleratni glavni urednik „Borbe“, naši „oznaši“ su preturili celu Stepinčevu kuću i sve njegove lične stvari i kopirali sve što je bilo interesantno. Tako su napravljene, kao što piše na poleđini Stepinčevog pisma, dve kopije. Na poleđini kopije je pečat zagrebačkog dopisništva „Borbe“ jer mi je pismo bilo dostavljeno sa materijalima koje sam bio spremio za feljton o Stepincu. Feljton koji bi demaskirao Stepinca nikada nije izašao u „Borbi“, jer je to od mene „zatražio“ Vladimir Bakarić, pozivajući se na Titovu želju - rekao mi je tada Dedijer.

Blic Online