Hotel Lavina Jahorina

 

.

Da li znate koja će se posuda prva napuniti?

Da li znate koja će se posuda prva napuniti?

Ovog puta smo za vas spremili zadatak koji podrazumeva logiku, a znanje fizike bi takođe bilo korisno.

 

Nauka kaže da ovde treba uzeti u obzir zakon spojenih sudova.

 

Spojeni sudovi su povezani tako da tečnost može da prelazi iz jednog u drugi, a nivo tečnosti se meri u horizontalnoj ravni.

Koja će se posuda prva napuniti?

 

Koji je vaš zaključak?

 

Tačan odgovor glasi: posude 3 i 4 će se prve napuniti vodom, istovremeno.

 

(likemag.com)