Hotel Lavina Jahorina

 

Da li znate koja će se posuda prva napuniti?

Da li znate koja će se posuda prva napuniti?

Ovog puta smo za vas spremili zadatak koji podrazumeva logiku, a znanje fizike bi takođe bilo korisno.

 

Nauka kaže da ovde treba uzeti u obzir zakon spojenih sudova.

 

Spojeni sudovi su povezani tako da tečnost može da prelazi iz jednog u drugi, a nivo tečnosti se meri u horizontalnoj ravni.

Koja će se posuda prva napuniti?

 

Koji je vaš zaključak?

 

Tačan odgovor glasi: posude 3 i 4 će se prve napuniti vodom, istovremeno.

 

(likemag.com)