Novi Grad:Poziv za projekat finansiranja nevladinih organizacija

Republika Srpska Jahorina ljetovanje

Povoljan smještaj Bijeljina

Novi Grad:Poziv za projekat finansiranja nevladinih organizacija
Opština Novi Grad raspisala je javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, u okviru projekta "Jačanje lokalne demokratije - LOD 3", koji realizuje Razvojni program UN /UNDP/ u saradnji sa 11 opština iz BiH. U skladu sa razvojnim ciljevima opštine, prijedlozi projekata treba da se odnose na unapređenje ekoloških životnih uslova kroz angažovanje nezaposlenih lica, podršku maginalizovanim kategorijama stanovništva, podršku zapošljavanju mladih u ruralnim sredinama, afirmaciju kulturnih vrijednosti kroz uključivanje socijalno isključenog stanovništva ili na povećanje mobilnosti mladih. Projekti bi trebalo da traju šest do 12 mjeseci, a za one koji budu odabrani biće odobren iznos od 10.000 do 70.000 KM. Pravo učešća imaju sve formalno registrovane organizacije civilnog društva i nevladine organizacije, a rok za podnošenje prijedloga projekata ističe 12. februara. Projekat "Jačanje lokalne demokratije 3", posredstvom UNDP-a i u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH, finasira EU iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć /IPA/ u iznosu od dva miliona evra za 11 opština u BiH. Od ukupno 29 prijava pristiglih javnim pozivom za opštine i gradove BiH, njih 11 odabrano je za partnere UNDP-a u ovom projektu. Osim Novog Grada, to su i Bosanska Krupa, Čapljina, Kozarska Dubica, Livno, Lukavac, LJubinje, Srbac, Stari Grad Sarajevo, Teslić i Žepče. Cilj projekta je jačanje saradnje opštine i nevladinog sektora, odnosno jačanje institucionalnih i vanistitucionalnih kapaciteta. SRNA

IZDVOJENE VIJESTI

Pratite nas i putem mobilnih telefona - Download Android aplikacije Vijesti IN RS