Vojni stanovi: Zbog neispunjenih uslova, komisija nije rješavala predmete

Republika Srpska Jahorina ljetovanje

Povoljan smještaj Bijeljina

 Vojni stanovi: Zbog neispunjenih uslova, komisija nije rješavala predmete
Zbog nedostatka sredstava i negativnog mišljenja nadležnih institucija, Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica nije mogla da počne rad na rješavanju dostavljenih predmeta, među kojima su i vojni stanovi koje u Federaciji BiH potražuju oficiri bivše JNA... Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo je dva puta negativno mišljenje na zahtjev Komisije za izdvajanje sredstava iz budžetske rezerve, jer broj članova Odjeljenja za podršku u Komisiji nije usaglašen sa Sporazumom BiH, Republike Srpske i Federacije BiH o prenosu nadležnosti i nastavku finansiranja rada Komisije. U odgovorima je navedeno kako treba postupiti da bi se ispoštovao ovaj sporazum, ali i Zakon o finansiranju institucija BiH, te Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2013. godinu, rečeno je Srni u Ministarstvu. "S obzirom da nisu realizovane preporuke iz mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH, jer nije usklađen broj članova Odjeljenja za podršku Komisije niti utvrđen iznos naknade za članove Komisije, nije postojao zakonski osnov da se Komisiji da pozitivno mišljenje za isplatu iz budžetske rezerve u iznosu od oko 174.500 KM", precizira službenik za informisanje Ministarstva Nataša Krsman. Predsjednik Komisije Marko Vujević pojašnjava Srni da Komisija treba do kraja godine da Izvještaj o radu dostavi Predsjedništvu BiH, kao osnivaču, Savjetu ministara BiH i premijerima Repubklike Srpske i Federacije BiH, sa prijedlogom mjera. "Na prijedlog ministra finansija i trezora BiH Nikole Špirića u julu i novembru sa dnevnog reda sjednica Savjeta ministara BiH skinuto je razmatranje rada ove komisije. Naišli smo na nerazumijevanje kod stvaranja uslova za rad, a naročito se nije mogla postići saglasnost o broju članova Pravnog odjeljenja za podršku Komisije", navodi Vujević. Prema njegovom mišljenju, nadležnima nije stalo da se riješe predmeti koji su dostavljeni Komisiji, a agilnost u ovom procesu nije pokazao ni ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir LJubić, čiji je to resor.
Član Komisije u ime Vlade Federacije BiH Fatima Hadžibegić odbacila je nedavne optužbe predsjednika Udruženja vojnih penzionera Republike Srpske Milorada Kutlešića da Federacija nastavlja da opstruiše vraćanje 258 stanova bivše JNA u Federaciji BiH, vlasnicima ili nosiocima stanarskog prava iz Republike Srpske. "Nije tačno da se koči rješavanje bilo kojeg predmeta. Da je tako govori u prilog činjenica da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH nedavno odobrio prijedlog zakona koji u jednom dijelu tretira i vojne stanove koje potražuju oficiri bivše JNA, a koji su u njima boravili do rata u BiH i otišli u druge zemlje", rekla je Hadžibegićeva. Član Komisije u ime Vlade Republike Srpske Drago Vuleta nije želio da komentariše zastoj u radu Komisije. Za vraćanje prijeratnih vojnih stanova u Federaciji BiH iz Republike Srpske do sada je upućeno 258 zahtjeva. Ustavni sud BiH u novembru 2012. utvrdio je povredu prava na imovinu u više predmeta stanova JNA, prema principima utvrđenim u presudama Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima "Đokić i Mago protiv BiH". Konstitutivna sjednica Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica BiH, koju je imenovalo Predsjedništvo BiH, održana je početkom aprila. Osim Vujevića, u Komisiji su ispred Vlade Republike Srpske Drago Vuleta, a ispred Vlade Federacije BiH Fatima Hadžibegić. Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH odobrili su 17. decembra većinom glasova na sjednici u Sarajevu Prijedlog zakona koji predviđa vraćanje ranijim vlasnicima stanova u kojima su sadašnji stanari svojevremeno stekli stanarsko pravo. Zakon u jednom dijelu tretira i vojne stanove koje potražuju oficiri bivše JNA, koji su u njima boravili do rata u BiH i otišli u druge zemlje. Predviđeno je da Federacija BiH novčano obešteti te oficire, ali samo pod uslovom da u međuvremenu nisu riješili stambeno pitanje u zemljama u koje su otišli iz BiH. Branislav ELEZ / SRNA

IZDVOJENE VIJESTI

Neobičan put oca Siniše, od bijega iz Zenice do svešteničkog poziva

HINGAM - Siniša Ubiparipović je mladi sveštenik, koji je za kratko vrijeme postao zvijezda društvenih mreža.

Porijeklom iz Bosne i...

Pratite nas i putem mobilnih telefona - Download Android aplikacije Vijesti IN RS